Richtlijnen

Wij gebruiken de volgende richtlijnen en regels om tot een eerlijke indeling van de verschillende competities te komen.

Uitgangspunt: IEDEREEN moet competitie kunnen spelen en zo plezierig mogelijk, dwz:
• in een zo leuk mogelijk team
• op een zo passend mogelijk niveau

Algemene regels voor plaatsing in de competitie

Wij gaan er vanuit dat je beschikbaar bent voor het spelen van wedstrijden in de maanden dat de competitie gespeeld wordt (2e weekend van april t/m begin juni in het geval van de voorjaarscompetitie) als je je inschrijft voor de competitie. In overleg met je teamgenoten kun je een of twee weekenden verstek laten gaan. Maar als dit problemen geeft gaat wij er vanuit dat je de competitie voor laat gaan. (Langere) vakanties e.d. in de competitieperiode kunnen dus pas vastgelegd worden als de teamindeling bekend is (rond februari) en er met teamgenoten overlegd kan worden.

1 Iedereen schrijft in principe individueel in. Het is weliswaar mogelijk om je als team op te geven (je moet dan “voorwaarde” aankruisen bij het kopje teamleden) maar alle teamleden moeten het formulier individueel insturen.
2 Men kan bij de inschrijving voor de competitie aangeven welke wensen men heeft en welke voorwaarden. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met wensen en voorwaarden. Maar daaraan kan niet altijd voldaan worden.
3 Als aan een wens niet voldaan kan worden gaat de TC ervan uit dat men toch competitie wil spelen.
4 Als aan een voorwaarde niet voldaan kan worden gaat de TC ervan uit dat men géén competitie wil spelen.

Bij de competitie-indeling zal eerst gekeken worden of alle spelers/sters naar wens geplaatst kunnen worden. Bij overinschrijving of conflicterende belangen zullen onderstaande aanvullende regels toegepast worden:

I. Gemotiveerde spelers gaan vóór minder gemotiveerde spelers. Dat wil o.a. zeggen dat je op tijd inschrijft; minimaal 5x beschikbaar en altijd aanwezig bent tenzij je anders heb afgesproken met je teamleden; overlegt over aanvang wedstrijden als er wordt uitgelopen.

II. In de laagste klassen geldt (omdat hier zonder meer extra teams aan te vragen zijn): teams die goed te vullen zijn gaan vóór teams die slecht te vullen zijn. Bijv. er is een damesteam te formeren met 5 speelsters en een herenteam met 6. Dan wordt bij een overschot aan inschrijvingen het herenteam opgesteld.

III. Om iedereen geplaatst te krijgen kunnen teams als volgt aangevuld worden: heren- en damesteams (zaterdag én zondag) tot 7 spelers; gemengd zaterdag tot 6 spelers; gemengd zondag tot 8 spelers; teams dubbelcompetitie tot 6 spelers

IV. Er zal bij indeling in de gaten gehouden worden of spelers/sters qua speelsterkte redelijkerwijs bij elkaar en in een klasse passen.
Als richtlijn voor de geschikte klasse zal de gemiddelde klassesterkte zoals aangegeven door de KNLTB worden aangehouden.

V. Nieuwe leden kunnen alleen competitie spelen als er plaatsen open staan. D.w.z. er zijn geen zittende leden die op zo’n plek willen of kunnen spelen. Als dit niet het geval is zullen zij het eerste jaar dat zij zich aanmelden voor de competitie niet geplaatst worden.
Tijdens de najaarscompetitie van dát jaar hebben zij echter voorrang (net als de zittende leden die ‘uitgeloot’ zijn).

VI. Het is de doelstelling om een team dat promoveert het jaar erop in een hogere klasse te plaatsen.
Echter, plaatsing is altijd afhankelijk van de hierboven aangegeven punten. Ook kan bijvoorbeeld een ander team dat sterker is in speelsterkte voorgaan, zodat het andere team in de nieuwe klasse moet gaan spelen. Dit is een regel van de KNLTB.

VII. Actieve leden (TC, bestuur, etc.) kan voorrang gegeven worden bij overinschrijving.

Mocht er voor jou geen plaats zijn in de voorjaarscompetitie (ondanks dat je je op tijd en correct hebt ingeschreven) dan krijg je voorrang bij deelname aan de najaarscompetitie van dat jaar. Hierbij geldt wel dat je je tijdig voor de najaarscompetitie moet opgeven en dat je bij inschrijving aan moet geven dat je uitgeloot was voor de voorjaarscompetitie.

 Voor vragen: tc [at] dealgemene.nl